اخبار و مقالات

گوگرد معدنی زرکوه
۱۳۹۶-۰۸-۱۷

گوگرد معدنی زرکوه

آیا گوگردی اعم از:
(باصطلاح معدنی!؟) و یا
پالایشگاهی سراغ دارید که پس از مخلوط نمودن با کودهای دامی و مرغی ظرف مدت (فقط 12روز) کودها را {مانند گوگرد باکتریائی معدن زرکوه} تبدیل به::
《مواد آلی》نماید ؟؟؟؟؟

و مهمتر اینکه:
آیا گوگردی سراغ دارید که مانند (گوگرد معدن زرکوه)  PH کودهای حیوانی را که  8  الی 9 (کاملا قلیائی) هستند را (ظرف مدت یک هفته)  به 5 و 6 (کاملااسیدی) تبدیل نماید؟؟؟

اگر چنین گوگردی سراغ دارید و آزمایش نمودید  صادقانه نام و محل معدن آن را اعلام فرمایید
پیروز باشید
مدیریت گوگرد معدن زرکوه