اخبار و مقالات

نمونه ای از سنگ گوگرد معدن زرکوه
۱۳۹۶-۰۸-۱۷

نمونه ای از سنگ گوگرد معدن زرکوه

1 کیلوگرم نمونه سنگ گوگرد معدن زرکوه از معدنی دیگر که از رسوبات باکتری تشکیل شده و در این حد خاصیت اصلاح خاک و آبهای شور و قلیائی "قارچ کشی"انگل کشی وآفت کشی را داشته باشد50تن مژدگانی دارد