درباره ما

تاریخچه ما

گوگرد معدن زرکوه برخلاف گوگرد
دیگر معادن که از (سفره های نفتی سطح زیرین زمین) توسط آتشفشان به سطح زمین آمده اند و یا گوگرد
پالایشگاهی که از (ضایعات نفت و گاز) بدست آمده است
گوگرد معدن زرکوه از
رسوبات باکتری تشکیل گردیده به همین دلیل در آب حل شده و در خاک نیز تجزیه میگردد و::
مهمتر اینکه از زمانی که گوگرد معدن زرکوه را با کودهای دامی و یا مرغی به نسبت 40% گوگرد معدن زرکوه و 60% کود دامی و یا مرغی به همراه 30% آب به منظور تامین رطوبت لازم کاملا با هم مخلوط نمایید

خدمات ماتماس با ما